Giới thiệu nội dung

Văn Minh Đông Phương Và Tây Phương là tập cảo luận đặc biệt của Nguyễn Duy Cần (hiệu Thu Giang), mang tính tư tưởng tương chiếu và được thể hiện bằng ngôn ngữ nhị nguyên Âm-Dương, Đông-Tây, Hồn-Xác, Tâm-Vật, Lượng-Phẩm... Đặt ra tầm quan trọng của việc dò sâu vào bản chất của hai nền văn minh, kiểm soát bảng giá trị của chúng để tìm ra một đường hướng khả dĩ, tác giả buộc phải dùng ngôn ngữ nhị nguyên. Nhưng Nguyễn Duy Cần cũng nhắc nhở thính giả, ngay từ chương đầu, rằng mọi định danh đều có những hạn chế và việc phân biệt Đông – Tây không phải dựa trên vị trí địa lý, Đông – Tây chính là hai “tính khí”, hai thế giới quan chủ đạo: hướng nội/tâm linh và hướng ngoại/vật chất.

Dành cho

- Những ai quan tâm tới sự tương quan giữa triết học phương Đông và phương Tây
- Những ai yêu thích sách triết học nói chung
- Những ai yêu thích tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Về tác giả

Author avatar
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
27/QĐ-NXBT ngày 11 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
86-2022/CXBIPH/18-10/Tre
Số ISBN
978-604-1-19768-8
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 25/LC-NXBT ngày 03 tháng 6 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android