Giới thiệu nội dung

“Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn. Cũng không phải là cuốn sách viết về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm hay những thấu hiểu về thị trường mang tính chất có tầm nhìn xa. Cuốn sách này cũng không trình bày về các hoài bão của một doanh nghiệp. Mà đây chính là cuốn sách viết về cái gì đó quan trọng, trường tồn hơn nhiều - những công ty hàng đầu có tầm nhìn xa, hoài bão lớn”… (Trích giới thiệu của tác giả). Cuốn sách được trình bày với hàng trăm ví dụ cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuôn mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau. Xây dựng để trường tồn - như tên gọi của nó - thực sự là một bản kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các tổ chức phát triển và thành công trong thế kỷ XXI.

Dành cho

- Những nhà quản lý và người khởi nghiệp muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công.
- Những người muốn học hỏi từ thành công của những công ty vĩ đại nhất thế giới.
- Bất kỳ ai làm trong lĩnh vực kinh tế.

Về tác giả

Jim Collins & Jerry I. Porras
Jim Collins là tác giả và đồng tác giả của hai quyển sách nổi tiếng Từ Tốt Đến Vĩ Đại và Vĩ Đại Do Lựa Chọn, đã bán được trên 10 triệu bản trên toàn thế giới. Ông vừa là người học vừa là người dạy về lãnh đạo và về những điều khiến cho một công ty vĩ đại trường tồn. Ông có bằng cử nhân toán học và bằng MBA tại Đại học Stanford, và bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Colorado và trường sau đại học về quản trị Peter F. Drucker - thuộc Đại học Claremont. Jerry I. Porras là Giáo sư về Hành vi và Thay đổi trong tổ chức tại trường kinh doanh thuộc Đại học Stanford, nơi ông là phó chủ nhiệm phụ trách học thuật, giảng dạy thường xuyên về giáo dục quản trị. Ông nghiên cứu các cách liên kết công ty quanh mục tiêu và giá trị cốt lõi nhằm hướng tới thành tích cao và bền vững trong kinh doanh.

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
13/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 04 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1242-2021/CXBIPH/14-77/Tre
Số ISBN
978-604-1-18918-8
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 13/LC-NXBT ngày 22 tháng 04 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày