Quyền lợi gói hội viên của Fonos


A) Định nghĩa

1. Gói hội viên là gì?

Gói hội viên của Fonos bao gồm thẻ sách (01 thẻ đối với Gói hội viên tháng, 03 thẻ đối với Gói hội viên quý và 12 thẻ đối với Gói hội viên năm) và khả năng truy cập không giới hạn nhiều nội dung được sản xuất độc quyền trên Fonos trong thời gian duy trì Gói hội viên như: Ebook, Tóm tắt sách, Thiền, Truyện ngủ, Nhạc chủ đề.

2. Thẻ sách là gì?

Bạn sẽ nhận được thẻ sách như một phần của gói hội viên. Với mỗi thẻ sách nhận được, bạn có thể chọn mua 1 sách nói bất kỳ dù giá niêm yết là bao nhiêu. Chỉ có hội viên của Fonos được mua và sở hữu thẻ sách.

3. Hình thức thanh toán tự động gia hạn là gì?

Sau mỗi chu kỳ, gói hội viên mới sẽ được hệ thống tự động tính phí cho bạn (trừ trường hợp bạn chủ động hủy đăng ký) và bạn sẽ nhận được quyền lợi của hội viên một cách liên tục, tránh tình trạng bị gián đoạn.

4. Hình thức thanh toán một lần là gì?

Bạn chỉ thanh toán một lần và hệ thống sẽ không tự động tính phí sau mỗi chu kỳ. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được quyền lợi hội viên một cách liên tục mà phải chủ động gia hạn để tiếp tục sử dụng.


B) Các loại gói hội viên

1. Gói hội viên tháng: Khách hàng nhận được 1 thẻ sách ngay khi kích hoạt cùng quyền lợi hội viên trong vòng 30 ngày .

 • Chọn thanh toán tự động gia hạn: Vào ngày hết hạn gói hội viên cũ, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh thanh toán 99.000đ và bạn sẽ nhận một (01) thẻ sách cùng quyền lợi hội viên trong vòng 30 ngày tiếp theo.
 • Chọn thanh toán một lần: Bạn thanh toán một lần và sẽ chỉ nhận một (01) thẻ sách cùng quyền lợi hội viên trong vòng 30 ngày mà không được tự động gia hạn thêm sau khi hết gói.

2. Gói hội viên 3 tháng: Khách hàng nhận được 1 thẻ sách mỗi tháng vào ngày kích hoạt gói hội viên trong suốt 3 tháng

 • Ví dụ nếu khách hàng kích hoạt gói hội viên vào ngày 05/06/2021 thì họ sẽ nhận 1 thẻ sách ngay tức thì, tới ngày 05/07/2021 họ sẽ nhận thêm 1 thẻ sách mới.
 • Chọn thanh toán tự động gia hạn: Vào ngày hết hạn gói hội viên cũ, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh thanh toán 249.000đ và bạn sẽ nhận một (01) thẻ sách mỗi tháng cùng quyền lợi hội viên trong vòng 90 ngày tiếp theo.
 • Chọn thanh toán một lần: Bạn thanh toán một lần và sẽ nhận một (01) thẻ sách mỗi tháng cùng quyền lợi hội viên trong vòng 90 ngày mà không được tự động gia hạn thêm sau khi hết gói.

3. Gói hội viên năm: Khách hàng nhận được 1 thẻ sách mỗi tháng vào ngày kích hoạt gói hội viên trong suốt 12 tháng.

 • Ví dụ nếu khách hàng kích hoạt gói hội viên vào ngày 05/06/2021 thì họ sẽ nhận 1 thẻ sách ngay tức thì, tới ngày 05/07/2021 họ sẽ nhận thêm 1 thẻ sách mới.
 • Chọn thanh toán tự động gia hạn: Vào ngày hết hạn gói hội viên cũ, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh thanh toán 899.000đ và bạn sẽ nhận một (01) thẻ sách mỗi tháng cùng quyền lợi hội viên trong vòng một năm tiếp theo.
 • Chọn thanh toán một lần: Bạn thanh toán một lần và sẽ nhận một (01) thẻ sách mỗi tháng cùng quyền lợi hội viên trong vòng một năm mà không được tự động gia hạn thêm sau khi hết gói.

C) Quyền lợi hội viên

Quyền lợi
Sách nói✔️ 1 sách/tháng
Sách nói dành cho hội viên✔️ liên tục được cập nhật
Ebook✔️ Không giới hạn
Tóm tắt sách✔️ Không giới hạn
Thiền định✔️ Không giới hạn
Truyện ngủ✔️ Không giới hạn
Nhạc chủ đề✔️ Không giới hạn

 1. Với mỗi thẻ sách nhận được, hội viên có thể chọn mua 1 sách nói bất kỳ dù giá niêm yết là bao nhiêu.
 2. Hội viên sở hữu sách nói mãi mãi sau khi đã mua và hoàn toàn có thể tải về máy để nghe ngoại tuyến mọi lúc mọi nơi.
 3. Ngoài sách nói, hội viên còn có thể truy cập nhiều nội dung được sản xuất độc quyền trên Fonos như: Ebook, Tóm tắt sách, Thiền, Truyện ngủ, Nhạc chủ đề.
 4. Nếu đã dùng hết 1 thẻ sách mỗi tháng và có nhu cầu nghe thêm, bạn có thể mua thêm 3 thẻ sách với giá ưu đãi dành cho hội viên là 279.000 đồng, tức chỉ khoảng 93.000 đồng/sách nói.

Mua gói hội viên trên web tại đây.