Scroll down button
chevrons down

Gửi tặng người bạn yêu quý trải nghiệm âm thanh tuyệt vời từ thư viện Sách nói của Fonos. Hơn thế nữa, người nhận được trải nghiệm một tháng truy cập các nội dung độc quyền khác của Fonos như Ebook, Tóm tắt sách, Thiền định, Truyện ngủ và Podcast.

Tặng sách nói

Chọn một sách nói trên ứng dụng Fonos để làm quà. Hơn thế nữa, Fonos gửi tặng người nhận quà một tháng truy cập mọi nội dung độc quyền khác của Fonos như tóm tắt sách, thiền định, tin tức ngắn và truyện ngủ.

TẶNG SÁCH NÓI

Tặng gói hội viên

Người nhận quà được nhận 1 thẻ sách mỗi tháng để tuỳ thích lựa chọn bất kỳ sách nói nào và truy cập tất cả nội dung độc quyền của Fonos như tóm tắt sách, thiền định, tin tức ngắn và truyện ngủ.

TẶNG GÓI HỘI VIÊN

Sẵn sàng để đổi mã lấy quà chưa?

Hãy nhập mã code bạn nhận được

Đổi quà
Những câu hỏi thường gặp
Làm cách nào để tôi tặng một tựa sách cho người khác?
Tôi có thể tặng gói Hội viên cho người đã là có gói Hội viên Fonos không?
Tôi có thể tiếp tục nghe nội dung dành riêng cho Hội viên khi hết hạn gói Hội viên không?
Tôi có thể dùng thẻ sách làm quà tặng được không?
Gói Hội viên Fonos là thanh toán một lần hay tự động gia hạn?